"; //echo $title_zadany; if ($title_real!=$title_zadany) header("Location: /nenalezeno"); } // konec overeni $arr = explode ("-", $Cel[datum_narozeni]); $rok = $arr[0]; $mesic = $arr[1]; $den = $arr[2]; $nowdate = date("Ymd"); $birthday = $rok.$mesic.$den; if ($Cel[datum_narozeni]!="0000-00-00" && $Cel[datum_narozeni]!="" && $Cel[datum_umrti]=="0000-00-00") { $age = "(".floor(($nowdate-$birthday)/10000)." let)"; } else if ($Cel[datum_narozeni]!="0000-00-00" && $Cel[datum_narozeni]!="" && $Cel[datum_umrti]!="0000-00-00") { $arr_smrt = explode ("-", $Cel[datum_umrti]); $rok_smrt = $arr_smrt[0]; $mesic_smrt = $arr_smrt[1]; $den_smrt = $arr_smrt[2]; $dethday=$rok_smrt.$mesic_smrt.$den_smrt; $live_age = floor(($dethday-$birthday)/10000); $age = "(".$rok." – ".$rok_smrt.")"; } else $age = ""; include "func.php"; head($titulek); } //else header("Location: /nenalezeno"); ?>

Wiki: ".str_replace("–", " ", $s)."
";?> /";?>

Status: ".$Cel[popis];?> Vzpomínka inStory.cz: ".$Cel[popis];?>

">

Narození: 0) echo " (✝".$live_age.")"; ?>  /   Zaměření:

1 && $pocet_zaznamu<5) $clanek_text="články"; else $clanek_text="článků"; if ($Cel[osloveni]!="") $o_celebrite=" o "."".$Cel[osloveni].""; ?>
Víc už toho není
";?>
4)||(isset($cd))) { ?>
7)||(isset($cd))) { ?>